Har jeg en sak?

Kontakt oss

Vi holder til sentralt i Tromsø

Advokat Ulf E. Hansen AS er et prosedyreorientert advokatfirma med kontor i Tromsø. Vi tilbyr i hovedsak advokattjenester knyttet til straffesaker, tvangssaker etter barnevernloven og tvisteløsning/prosedyre i sivile saker.

Som firma er vi opptatt av å holde høy faglig standard og være tilgjengelige, løsningsorienterte og effektive.

Familierett

Vi bistår  med samlivsavtaler, ektepakter, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Barnevern

Vi gir både private og offentlige parter juridisk rådgiving og bistand i på ethvert stadium av saken

Straffeprosess

Vi har betydelig strafferettskompetanse og lang erfaring fra straffesaksfeltet.

Rådgivning

Vi tilbyr rask og god rådgivning, kursing og vurdering av juridiske problemstillinger.

Tvisteløsning

Vi bidrar til at du får løst tvisten før rettssaken, eller gjennom prosedyre for domstolen.

Barnerett

Vi hjelper deg i saker etter barneloven, enten saken gjelder foreldreansvar, fast bosted eller samvær.

Vi har gjennom en årrekke opparbeidet oss uvurderlig kompetanse. Dette gjør oss godt rustet til å sørge for best mulig utfall i nettopp din sak. 

Vårt fokus:
Høy faglig standard og å være tilgjengelige

  

Besøksadresse

Besøksadresse:  Stortorget 2, andre etasje vest
Postadresse:  Postboks 818, 9258 Tromsø 

Ulf E. Hansens mobilnummer: 916 41560
Bjørn M. Litveit Hansens mobilnummer: 909 98897
Trond A. Eriksens mobilnummer: 416 56755