Advokat Ulf E. Hansen AS er et prosedyreorientert advokatfirma med kontor i Tromsø. Vi tilbyr i hovedsak advokattjenester knyttet til straffesaker, tvangssaker etter barnevernloven og tvisteløsning/prosedyre i sivile saker.

Som firma er vi opptatt av å holde høy faglig standard og være tilgjengelige, løsningsorienterte og effektive.


 

Straffeprosess

Vi har betydelig strafferettskompetanse og lang erfaring fra straffesaksfeltet.

Les mer 

Barnevern

Vi gir både private og offentlige parter juridisk rådgiving og bistand i på ethvert stadium av saken

Les mer

Barnerett

Vi hjelper deg i saker etter barneloven, enten saken gjelder foreldreansvar, fast bosted eller samvær.

Les mer

Tvisteløsning

Vi bidrar til at du får løst tvisten før rettssaken, eller gjennom prosedyre for domstolen.

Les mer

 

 

 

 

© 2021 Advokat Ulf E. Hansen AS - All rights reserved.

Utviklet av NetConsulting AS