Arv og skifterett

Arv og skifterett

Norsk arverett regulerer arverettslige spørsmål i Norge, da først og fremst av arveloven fra 1972. Juridisk må området ses i sammenheng med reglene om skifte og grenser opp mot både familieretten og ekteskapsloven.

Link til arveloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1972-03-03-5

Link til skifteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1930-02-21