FAGOMRÅDER

Strafferett og straffeprosess

Alle advokatene i firmaet har lang erfaring fra strafferettsfeltet, både som forsvarere og bistandsadvokater.
Advokat Ulf E. Hansen har siden 1993 vært fast forsvarer for Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.
Les mer

 

Barnevernrett 

I tillegg til strafferett består en stor del av firmaets portefølje i barnevernssaker, hvor vi både representerer kommunale barneverntjenester og bistår foreldre og barn i saker mot barneverntjenesten. Det å jobbe med saksfeltet fra begge sider gir oss en bred erfaringsbakgrunn og unik kompetanse på området.
Les mer

Familierett

Vi bistår ektefeller, samboere, foreldre og fraskilte med samlivsavtaler, ektepakter, økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, avtaler om foreldreansvar, fast bosted og samvær.
Les mer

 Arv og skifterett

Vi har lang erfaring med behandling av ektefelle- og samboerskifter og arveoppgjør, samt opprettelse av testamenter og andre juridiske dokumenter du har behov for.
Les mer

Fast eiendom

Firmaet bistår i saker som gjelder faste eiendommers rettsforhold, avhendingssaker, utarbeidelse av skjøter og avtaler tilknyttet fast eiendom.
Les mer

Prosedyre og tvisteløsning

Kjernen i vår virksomhet er å føre saker for domstolen, være seg tingrett, lagmannsrett eller Høyesterett. Som del av vår barnevernsportefølje inngår også saker for fylkesnemndene.

Mange vil dog være tjent med å få løst saken sin før den havner i rettssystemet, ettersom rettssaker regulært vil medføre både personlige og økonomiske belastninger. Vi bistår derfor også med utenrettslig tvisteløsning.
Les mer

Rådgivning

Vi tilbyr rask og god rådgivning, kursing og vurdering av juridiske problemstillinger.
Les mer

** * **

Vår kompetanse er ikke begrenset til de fagområder som er nevnt her,
men skulle vi ikke kunne bistå deg i din sak vil vi
hjelpe deg med å finne rett advokat for saken.