Familierett

Familierett

Familieretten omhandler reglene om inngåelse og oppløsning av ekteskap samt reglene om ektefellenes formuesforhold i ekteskapet herunder ektefellenes gjensidige underholdsplikt, inngåelse av ektepakter, og hvordan formuen skal deles ved ekteskapets oppløsning.

Barneretten som en del av familieretten. Barneretten har regler om forholdet mellom foreldre og barn, bl.a. om farskapet, foreldreansvaret, fast bosted/delt bosted, vergemål m.m.

Link til ekteskapsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47

Link til barneloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7