MEDARBEIDERE

Medarbeidere

Advokat Ulf Egil Hansen, f. 1950 i Tromsø, er utdannet ved Universitetet i Oslo i 1974, og har omfattende offentlig arbeidspraksis, herunder 10 år som avdelingsleder hos Fylkesmannen i Troms. Han etablerte egen advokatpraksis i 1990, og er fast forsvarer ved Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

 Advokat Bjørn Morten Litveit Hansen, f. 1971 i Arendal, er utdannet ved Universitetet i Tromsø i 1998/99, og har jobbet som juridisk konsulent/advokatfullmektig i firmaet siden da. Han fikk egen advokatbevilling i 2001, og er ansatt advokat. Bestått prøvesak i Høyesterett i 2003. Han er medlem av Forsvarergruppen av 1977.

 Advokat Trond Andreas Eriksen, f. 1968 i Tromsø, er utdannet ved Universitetet i Tromsø i 2002/2003, og har vært ansatt i firmaet fra 1. august 2003, først som advokatfullmektig, og er nå ansatt advokat.

 Kontorleder/advokatsekretær Hanne Helø, f. 1959 i Tromsø, har betydelig erfaring som advokatsekretær i Tromsø, fra flere advokatkontorer. Ansatt fra høsten 2003.

Ulf E. Hansen
Advokat/Eier

ueh@adv-hansen.no

Bjørn M. Litveit Hansen
Advokat
90 99 88 97
bmlh@adv-hansen.no

Trond A. Eriksen
Advokat

tae@adv-hansen.no

Hanne Helø
Kontorleder